Öz'ün İfadesi

Diz çöker umutlarım, O Yüce Sultanın huzurunda,
O öyle bir Sultan ki, bölebilsem canımı yüz bin parçaya,
Yüz bini de secde etse huzurunda, yetişsem, koşsam emrinde dört nala..!
Bu can, kurbandır, köledir senin yolunda…!
Bir kez kulum de, yeter bana..!

Özüme çıkmış olduğum yolculukta içimden geldiği gibi klavye den satırlara yansıyanlar…
Başkaları yazıyor şimdi hikayemi; Başkaları da bende okuyacak kendi hikayelerini…!

www.facebook.com/ozunifadesi

twitter.com/Ozunifadesi

ozunifadesi.blogspot.com.tr

As The Way I Like

As The Way I Like

eBook: free

Welcome child, you came well, what stories you have read, what stories you have listened to...
Sometimes you have been influenced from the authors, Isn't it the reason?

Others are now writing my story; Others will read their stories on me..!, you said...
Someday you have fed your mind madly without even taking a breath, then you have added what you had, and blended them all, Did you come before your time?

More info →
Buy now!